Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Planifikimi Strategjik

SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtine dhe në koordinim me Divizionin e Trajnimeve, në ambientet e Drejtorisë së përgjithshme të Policisë së Kosoves është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë “Planifikimi Strategjik

Trajnimi është i dizajnuar për zyrtarët e Policis së Kosoves, dhe janë duke e ndjekur 30 pjesëmarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale.