Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Parandalimi i Dhunës ne Familje

Me datë 06 Mars 2019,SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtine dhe në koordinim me Divizionin e Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë “Parandalimi i Dhunës ne Familje”.

Trajnimi është i dizajnuar për zyrtarët e Policis së Kosoves, dhe janë duke e ndjekur 22 pjesemarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale.