Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Menaxhim dhe Lidership

SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtine dhe në koordinim me Divizionin e Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin dy ditor me temë “Menaxhim dhe Lidership “”.

Trajnimi është i dizajnuar për zyrtarët e Policis së Kosoves , dhe janë duke e ndjekur 25 pjesemarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale .