Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Planifikimi Strategjik

Me datë 22 Shkurt 2019, SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze ne Prishtine dhe ne koordinim me Divizionit të Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë 'Planifikimi Strategjik'.

Trajnimi është i dizajnuar për zyrtarët e Policis së Kosoves , dhe janë duke e ndjekur 32 pjesemarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale .