Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Planifikimi Strategjik

Me datë 21 Shkurt   2019 , SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze ne Prishtine dhe ne koordinim me Divizionit të Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë Planifikimi Strategjik “”.

Trajnimi është i dizajnuar për zyrtaret e Policis së Kosoves, dhe janë duke e ndjekur 35 pjesemarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale.