Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Trafikimi me Qenie Njerzore

Me data 12 dhe 13 Shkurt 2019, SHGPK mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Kosove dhe në koordiinim me Divizionin e Trajnimeve është duke e mbajtur trajnimin dy ditor me temë " Trafikimi me Qenie Njërzore ".Trajnimi po realizohet për zyrtare Policor që punojnë në Njësi Reaguese dhe të Sektoreve me qëllim të identifikimit fillestar apo të trafikantëve potencial.