Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Me qëllim të realizimit të Strategjisë Zhvillimore 2016-2018

Me qëllim të realizimit të Strategjisë Zhvillimore 2016-2018 të Shoqatës së Grave të Policisë së Kosovës, respektivisht objektivat e përgjithshme të strategjisë, për projektin “Fuqizimi i rolit të grave në sektorin e sigurisë” ,me përkrahje të Ambasadës së Mbretërisë së Norvegjisë,Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës në koordinim me Departamentin e Trajnimeve ka organizuar trajnim dy ditor me temë: “Trajnimi kundër trafikimit me drogë” ,në këtë trajnim morën pjesë 21 zyrta...re policore brenda njësive të ndryshme të Policisë së Kosovës.