Lajmet e fundit

Forma e Regjistrimit

Formular për anëtarësim

Roli I Gruas në Parandalimin dhe luftimin e trafikimit me qenie njerëzore

Shoqata e Grave të Policisë së Kosoves në koordinim dhe me mbështetje të OSBE-së,me datën 03 dhe 04.10.2017 po mban pjesën e dytë të punëtorisë “ Roli I Gruas në Parandalimin dhe luftimin e trafikimit me qenie njerëzore”.

Kjo punëtori po mbahet në AKSP ku pjesmarrëse janë 25 zyrtare policore nga njësi të ndrsyhme .

Roli I Gruas në Parandalimin dhe luftimin e Trafikimit me Qenje njerëzore është I padiskutueshëm dhe trajnimi I tillë mundëson fitimin e njohurive dhe praktikave të reja në trajtimin e këtyre rasteve.